TỰ GIỚI THIỆU

Như mọt khỏi đầu mới, I know designs as well as Zidean by chance. but i see that it is interesting and I want to share this and hope to make friends witn all Ziders. I think I need to learn more from all of you. Today I am bored with my career . I wonder why?
who can tell me how to overcome this matter?

Bạn bè Tất cả

 • virusxvirusx
 • rongvangrongvang
 • lovestorylovestory
 • cothomcothom
 • pta-designerpta-designer
 • judazjudaz

LƯU BÚT

 • chiecdepcu August 29, 2010, 12:45 am
  chiecdepcu
  Theo thông tin được khảo sát từ Anh, những người nhắn tin bằng ngón tay cái có khả năng bị vô sinh.
 • matakunkun June 9, 2010, 9:55 am
  matakunkun
  thks for Fav, tặng bom nè! chuồn thôiiiiiiiiii
 • designtuanh June 9, 2010, 9:50 am
  designtuanh
  thanks!
Xem tất cả